White Tea, 50 gms

White Tea, 50 gms

₹339.00Price

Speciality Tea

"The  Rosekandy Tea Estate!!"

Yellow Tea, 50 gms

Yellow Tea, 50 gms

₹275.00Price
Green Tea, 50 gms

Green Tea, 50 gms

₹125.00Price

Kolabati Tea

Follow Us

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Trending Now

©2020 by kolabati.com.